Thông tư số 96/2002/TT-BTC về điều chỉnh mức Thuế môn bài

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 96/ 2002/TT-BTC 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2002/NĐ-CP NGÀY 30/8/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI

 • Căn cứ Điều lệ thuế công thương nghiệp ban hành tất nhiên Quyết định số 200/NQ -TVQH ngày 18 tháng 01 năm 1996 của ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 • Căn cứ Pháp lệnh ngày 03 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sử đổi, bổ sung 1 số điều trong các Pháp lệnh, điều lệ về thuế công thương nghiệp nghiệp và thuế hàng hoá;
 • Căn cứ Nghị quyết số 473/NQ - HĐNN ngày 10 tháng 9 năm 1991 của Hội đồng Nhà nước về thuế môn bài và thuế sát sinh;
 • Căn cứ Nghị định số 75/2002/NĐ - CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hành Nghị định số 75/2002/NĐ - CP của Chính phủ nêu trên như sau:

Thong-tu-so-96-2002-TT-BTC-ve-dieu-chinh-muc-Thue-mon-bai


I- MỨC THUẾ MÔN BÀI:

1. Các tổ chức buôn bán nộp thuế Môn bài theo 4 mức bao gồm:

a. Thuế Môn bài nộp theo mức thống nhất 3.000.000 đồng một năm đối có các cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập gồm: Các doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty bổn phận hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp và cá nhân nước không tính sở hữu kinh doanh tại Việt nam, các cơ sở kinh tế của cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác.

b. Thuế Môn bài nộp theo mức 2.000.000 đồng 1 năm đối mang những cơ sở kinh doanh là chi nhánh, shop cửa hiệu hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ và các tổ hợp sản xuất kinh doanh.

c. Thuế Môn bài nộp theo mức 1.500.000 đồng một năm đối sở hữu Các Hợp tác xã ( trừ những HTX qui định ở tiết d điểm này ).

d. Thuế Môn bài nộp theo mức 1.000.000 đồng 1 năm đối với:

 • Các HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp chuyên dụng cho phân phối nông nghiệp, HTX khiến muối, HTX đánh bắt hải sản, HTX tín dụng.
 • Các cơ sở buôn bán quy định tại tiết b, c điểm này nếu mang những cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu, điểm kinh doanh dịch vụ... ở các địa điểm khác ko cùng địa điểm của cơ sở thì mỗi cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu, điểm buôn bán dịch vụ ... phải nộp thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng 1 năm.

2. Các đối tượng khác, hộ buôn bán cá thể nộp thuế Môn bài theo 6 mức bao gồm:

 • Hộ sản xuất buôn bán cá thể.
 • Người cần lao trong các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp NQD, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN...) nhận khoán tự trang trải đa số khoản chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả chế tạo kinh doanh.
 • Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoán cùng buôn bán chung thì nộp chung thuế Môn bài theo qui định tại điểm 1.d nêu trên. Trường hợp nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người cần lao nhận khoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại buôn bán riêng rẽ thì từng cá nhân trong nhóm còn cần nộp thuế môn bài riêng.
 • Các cơ sở marketing trên danh nghĩa là Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN, những Công ty cổ phần, Công ty TNHH... nhưng từng thành viên của doanh nghiệp vẫn kinh doanh độc lập, chỉ nộp 1 khoản tiền khăng khăng cho tổ chức để phục vụ đề nghị quản lý chung thì thuế Môn bài thu theo từng thành viên.

Riêng xã viên, nhóm xã viên HTX ( gọi chung là xã viên HTX ) nhận nhiệm vụ HTX giao giả dụ đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết c điểm 1 phần II của Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối sở hữu Hợp tác xã, thì không phải nộp thuế Môn bài riêng; nếu ko đáp ứng gần như các điều kiện theo quy định thì phải nộp thuế Môn bài riêng.

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối sở hữu những đối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập một tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 tới 750.000

300.000

5

Trên 300.000 tới 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

II - NỘP THUẾ MÔN BÀI:

1. Thời gian nộp thuế Môn bài:

Cơ sở marketing đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, trường hợp thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời kì 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang phân phối kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra marketing nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Cơ sở kinh doanh mang thực tế marketing nhưng không kê khai đăng ký thuế, cần nộp mức thuế Môn bài cả năm ko phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm

2. Cơ sở buôn bán đăng ký nộp thuế mang cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ thuế quan cấp đó. 

Trường hợp cơ sở marketing có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cộng địa phương thì cơ sở buôn bán nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, song song nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mang chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau khi nộp thuế Môn bài, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được Cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài ( biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách với công nhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh... khiến cho cơ sở để xuất trình lúc những cơ quan chức năng đánh giá kinh doanh.

Cơ sở buôn bán ko với địa điểm nhất thiết như kinh doanh buôn chuyến, marketing lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp thuế Môn bài tại cơ thuế quan nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong những tháng cuối năm, Cục thuế các tỉnh, thị thành cần rà soát nắm lại đa số cơ sở sở hữu hoạt động chế tạo buôn bán trên địa bàn, điều tra doanh thu, thu nhập thực tại để phân loại và xếp bậc theo qui định của Biểu thuế Môn bài. Trên cơ sở đó lập sổ thuế, phê chuẩn sổ thuế và công khai để thực hiện. Việc rà soát đối tượng kinh doanh, lập bộ và chuẩn y bộ, phát hành thông tin thuế Môn bài hàng năm phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm trước.

2. Cơ sở buôn bán với nghĩa vụ nộp đủ và đúng hạn thuế Môn bài theo thông tin của cơ quan thuế. Nếu nộp chậm thì bị phạt 0,1% ( 1 phần nghìn )số tiền nộp chậm cho mỗi ngày nộp chậm. Nếu trốn giảm thiểu việc nộp thuế Môn bài, khi đánh giá ngoài việc phải nộp đủ số thuế môn bài đã qui định, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm cơ sở buôn bán còn bị phạt tiền từ 1 đến 5 lần số thuế gian lận.

3. Thông tư này mang hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, thay thế Thông tư số 69 TC/TCT ngày 5 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thu nộp thuế Môn bài. Trong công đoạn thực hiện giả dụ sở hữu vướng mắc, yêu cầu những tổ chức, cá nhân phản chiếu kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa sau:

 • hướng dẫn kê khai và nộp thuế môn bài
 • hướng dẫn nộp lệ phí môn bài
 • luật thuế môn bài
 • luật thuế môn bài hiện hành
 • luật thuế môn bài mới nhất
 • Thuế phí môn bài
 • bậc lệ phí môn bài 2019
 • tờ khai lệ phí môn bài mới nhất
 • lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 3 năm 2019
 • lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 2
 • quy định về lệ phí môn bài
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh cá thể

No comments

Powered by Blogger.