Hướng dẫn thực hiện nghị định số 75/2002/NĐ-CP về điều chỉnh mức Thuế Môn Bài

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2002/NĐ-CP NGÀY 30/8/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI

Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hành Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài, sở hữu hiệu lực nhắc từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hành Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài, mang hiệu lực nói từ ngày 01 tháng 4 năm 2003.

 • Căn cứ Điều lệ thuế công thương nghiệp nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 200/NQ-TVQH ngày 18 tháng 01 năm 1996 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 • Căn cứ Pháp lệnh ngày 03 tháng 3 năm 1989 của Hội đồng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều trong những Pháp lệnh, điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hóa;
 • Căn cứ Nghị quyết số 473/NQ-HĐNN ngày 10 tháng 9 năm 1991 của Hội đồng Nhà nước về thuế môn bài và thuế sát sinh;
 • Căn cứ Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hành Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên như sau:

Huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-so-75-2002-ND-CP-ve-dieu-chinh-muc-Thue-Mon-Bai


I. MỨC THUẾ MÔN BÀI:

1.3 Các tổ chức kinh tế bao gồm:

 • Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước bên cạnh tại Việt Nam, đơn vị và cá nhân nước không tính buôn bán tại Việt Nam ko theo Luật đầu tư nước ko kể tại Việt Nam, các doanh nghiệp kinh tế của công ty chính trị, công ty chính trị - xã hội, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp vũ trang nhân dân, những tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và công ty kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;
 • Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và những Quỹ tín dụng quần chúng (gọi chung là các HTX);
 • Các cơ sở marketing là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc siêu thị hoặc thuộc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), sở hữu đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số);

Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng thực đăng ký buôn bán hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

Đơn vị: đồng

BẬC THUẾ MÔN BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM

- Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

- Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

- Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

- Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

- Vốn đăng ký đối mang từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

 • Đối mang Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.
 • Đối sở hữu Doanh nghiệp với vốn đầu tư Nước ko kể là vốn đầu tư.
 • Đối mang Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.
 • Đối có siêu thị tư nhân là vốn đầu tư.

Trường hợp vốn đăng ký được ghi trong Giấy Chứng nhận đăng ký marketing hoặc Giấy phép đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi vốn đăng ký ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua, bán thực tại bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban bố tại thời khắc tính thuế.

 •  Căn cứ xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế, ví dụ: Công ty TNHH A vốn đăng ký của năm 2002 là 6 tỷ đồng thì mức Môn bài năm 2003 sẽ được xác định căn cứ vào vốn đăng ký là 6 tỷ đồng và mức thuế Môn bài cần nộp năm 2003 là 2.000.000 đồng/năm. Trong năm 2003 ví như có điều chỉnh tăng, giảm vốn đăng ký thì mức thuế Môn bài năm 2003 vẫn được xác định theo vốn đăng ký năm 2002. Vốn đăng ký mới tính đến cuối năm 2003 là căn cứ để phân bậc Môn bài của năm 2004.

Mỗi lúc mang đổi thay tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở marketing phải kê khai với cơ thuế quan trực tiếp quản lý để làm cho căn cứ xác định mức thuế Môn bài của năm sau. Nếu ko kê khai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế Môn bài phải nộp.

2. Các đối tượng khác, hộ buôn bán cá thể nộp thuế Môn bài theo 6 mức bao gồm:

 • Hộ sản xuất kinh doanh cá thể.
 • Người cần lao trong các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp NQD, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN...) nhận khoán tự trang trải tất cả khoản chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.
 • Nhóm người lao động thuộc những Doanh nghiệp nhận khoán cộng kinh doanh chung thì nộp chung thuế Môn bài theo quy định tại điểm 1.d nêu trên. Trường hợp
  • nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người cần lao nhận khoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại buôn bán riêng rẽ thì từng cá nhân trong nhóm còn bắt buộc nộp thuế môn bài riêng.
  • Các cơ sở kinh doanh trên danh tức là Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN, các Công ty cổ phần, Công ty TNHH... nhưng từng thành viên của tổ chức vẫn buôn bán độc lập, chỉ nộp một khoản tiền một mực cho tổ chức để dùng cho yêu cầu quản lý chung thì thuế Môn bài thu theo từng thành viên.

Riêng xã viên, nhóm xã viên HTX (gọi chung là xã viên HTX) nhận nhiệm vụ HTX giao ví như đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết c điểm 1 phần II của Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối sở hữu Hợp tác xã, thì không cần nộp thuế Môn bài riêng; nếu ko đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định thì buộc phải nộp thuế Môn bài riêng.

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối có các đối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập một tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 tới 500.000

100.000

6

Bằng hoặc rẻ hơn 300.000

50.000

II. NỘP THUẾ MÔN BÀI:

1. Thời gian nộp thuế Môn bài:

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời kì của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, giả dụ thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất marketing nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra marketing nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Cơ sở buôn bán mang thực tế buôn bán nhưng không kê khai đăng ký thuế, cần nộp mức thuế Môn bài cả năm ko phân biệt thời khắc phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

2. Cơ sở buôn bán đăng ký nộp thuế sở hữu cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. 

Trường hợp cơ sở buôn bán với phổ biến cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cộng địa phương thì cơ sở buôn bán nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, song song nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cộng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ thuế quan nơi có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau lúc nộp thuế Môn bài, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được Cơ quan thuế cấp 1 thẻ Môn bài hoặc 1 chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài (biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách với xác nhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh... làm cho cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra kinh doanh.

Cơ sở buôn bán ko có địa điểm nhất quyết như buôn bán buôn chuyến, marketing lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp thuế Môn bài tại cơ thuế quan nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

3. Quy định việc xác định bậc thuế Môn bài đối có 1 số ví như cụ thể như sau:

 • Đối mang cơ sở marketing mới thành lập căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong ĐKKD năm có mặt trên thị trường để xác định mức thuế Môn bài.
 • Các siêu thị thành viên tại những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương của những Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các nhà hàng thành viên nêu trên trường hợp với những chi nhánh tại những quận, huyện, thị xã và những điểm kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức hợp nhất 1.000.000 đồng/năm.

Ví dụ: Tổng nhà hàng Bảo hiểm Việt Nam là siêu thị hạch toán toàn ngành, sở hữu các công ty thành viên tại các tỉnh, tỉnh thành trực thuộc trung ương. Doanh nghiệp thành viên có những chi nhánh ở những quận, huyện, thị xã. Tổng siêu thị bảo hiểm nộp thuế Môn bài 3 triệu đồng/năm, những Doanh nghiệp thành viên tại những tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương nộp thuế Môn bài 2 triệu đồng/năm, chi nhánh ở các quận, huyện, thị xã nộp thuế môn bài một triệu đồng/năm.

 • Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, những doanh nghiệp kinh tế khác... ko với giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng ko sở hữu vốn đăng ký thì hợp nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.
 • Các ví như sau đây vận dụng mức thuế Môn bài theo mức đối sở hữu hộ marketing cá thể, quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.
  • Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh... trực thuộc cơ sở marketing hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
  • Nhóm người cần lao thuộc những cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh.

4. Quy định về miễn giảm thuế Môn bài:

 • Tạm thời miễn thuế Môn bài đối với:
  • Hộ chế tạo muối; điểm bưu điện văn hóa xã; các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo Công văn số 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối có báo chí.
  • Tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, buôn bán trực thuộc Hợp tác xã hoạt động dịch vụ khoa học trực tiếp phục vụ cung cấp nông nghiệp.
 • Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối mang hộ đánh bắt hải sản; các quỹ tín dụng nhân dân xã; những HTX chuyên kinh doanh dịch vụ dùng cho chế tạo nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu... của HTX và của Doanh nghiệp tư nhân marketing tại địa bàn miền núi.

(Địa bàn được xác định là miền núi để áp dụng giảm thuế Môn bài thực hành theo quy định hiện hành của Chính phủ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trong các tháng cuối năm, Cục thuế các tỉnh, thành phố bắt buộc rà soát nắm lại mọi cơ sở có hoạt động sản xuất marketing trên địa bàn, điều tra doanh thu, thu nhập thực tại để phân cái và xếp bậc theo quy định của Biểu thuế Môn bài.

Trên cơ sở đó lập sổ thuế, duyệt sổ thuế và công khai để thực hiện. Việc rà soát đối tượng kinh doanh, lập bộ và chuẩn y bộ, phát hành thông tin thuế Môn bài hàng năm buộc phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm trước.

2. Cơ sở kinh doanh sở hữu nghĩa vụ nộp đủ và đúng hạn thuế Môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Nếu nộp chậm thì bị phạt 0,1% (một phần nghìn) số tiền nộp chậm cho mỗi ngày nộp chậm. Nếu trốn tránh việc nộp thuế Môn bài, lúc đánh giá không tính việc phải nộp đủ số thuế môn bài đã quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm cơ sở marketing còn bị phạt tiền từ 1 đến 5 lần số thuế gian lận.

3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, thay thế Thông tư số 69 TC/TCT ngày 05 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về việc thu nộp thuế Môn bài. Trong công đoạn thực hành ví như mang vướng mắc, yêu cầu các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để chỉ dẫn bổ sung./.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa sau:

 • hướng dẫn kê khai và nộp thuế môn bài
 • hướng dẫn nộp lệ phí môn bài
 • luật thuế môn bài
 • luật thuế môn bài hiện hành
 • luật thuế môn bài mới nhất
 • Thuế phí môn bài
 • bậc lệ phí môn bài 2019
 • tờ khai lệ phí môn bài mới nhất
 • lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 3 năm 2019
 • lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 2
 • quy định về lệ phí môn bài
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh cá thể

No comments

Powered by Blogger.