Tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 41/2006/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2006

3. Thuế môn bài:

3.1 Mức thu Thuế môn bài:

Doanh nghiệp thử nghiệm cơ chế tự khai, tự nộp, tự xác định mức thuế môn bài theo hướng dẫn tại điểm 1 và điểm 2 Thông tư số 42/2003 / TTBTC ngày 07/5. Năm 2003 của Bộ Tài chính về việc chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Thông tư 96/2002 / TTBTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính thực hiện Nghị định 75/2002 / NĐCP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.Tu-ke-khai-tu-nop-thue-nha-dat-thue-thu-nhap-doi-voi-nguoi-co-thu-nhap-cao-va-thue-mon-bai

3.2 Đăng ký và nộp thuế môn bài:

Công ty thương mại phải kê khai và nộp tờ khai vào ngân sách nhà nước theo mẫu 0406 / MB ban hành kèm theo Thông tư này và đối tượng tự nộp thuế môn bài.

Doanh nghiệp thương mại có chi nhánh, nhà máy, cơ sở sản xuất, kho bãi, địa điểm công ty dịch vụ ... Địa điểm công ty dịch vụ, .... chi nhánh, nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng, địa điểm công ty dịch vụ, ... Kế toán phụ thuộc cư trú tại khác địa phương (tỉnh, thành phố vừa phải kê khai nộp thuế môn bài trên địa bàn đóng trụ sở). Cơ sở thanh toán phụ thuộc vào công ty.

Thời gian kê khai và nộp thuế Môn bài cụ thể như sau đối với từng trường hợp:

3.2.1. Đối với công ty thương mại đang hoạt động:

a) Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài:

Công ty thương mại kê khai nộp thuế môn bài hàng năm theo mẫu 0406 / MB ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 01 năm dương lịch. Căn cứ vào việc xác định mức thuế môn bài, số thuế môn bài kết quả tại Mục 3.1 và Mục III nêu trên.

b) Nộp thuế Môn bài:

Doanh nghiệp thương mại nộp thuế Môn bài theo số thuế đã báo cáo với cơ quan thuế vào ngân sách nhà nước, thời hạn nộp thuế Môn bài chậm nhất là ngày 31/01 năm dương lịch.

Doanh nghiệp thương mại phải ghi các chỉ tiêu trên phiếu nộp tiền theo đúng yêu cầu của cơ quan thuế và cơ quan thuế. Doanh nghiệp nộp thuế chuyển khoản, tổ chức tín dụng nộp thuế vào ngày nộp ngân sách nhà nước, ngày ngân hàng rút tiền từ tổ chức tín dụng để chuyển vào kho bạc nhà nước; Đối với các công ty nộp thuế bằng tiền mặt, ngày nộp thuế vào ngân sách nhà nước là ngày Bộ Tài chính hoặc cơ quan thuế nhận được tiền thuế.

3.2.2. Đối với doanh nghiệp thương mại mới thành lập:

Doanh nghiệp thương mại mới thành lập và được cấp Giấy chứng nhận thuế phải kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận thuế. Đăng ký thuế (mã số thuế). Doanh nghiệp và giấy chứng nhận thuế được cấp trong 6 tháng đầu năm phải nộp thuế môn bài cả năm. Doanh nghiệp mới thành lập đã được cấp giấy chứng nhận thuế trong thời hạn 6 tháng cuối năm phải nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Nếu cơ sở thường trú đang hoạt động thì có nhiều cơ sở đăng ký thường trú hơn. Trường hợp kế toán phụ thuộc ở cùng nơi (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thì chi nhánh doanh nghiệp (trụ sở chính) phải nộp thêm số thuế môn bài cho người phụ thuộc kế toán ở nơi đó theo quy định về thời điểm và phương pháp xác định thuế môn bài. Tỷ lệ phải trả trong năm giống như tại cơ sở kinh doanh mới thành lập nêu trên.

4. Kê khai điều chỉnh thuế nhà đất, thuế TNCN, thuế môn bài:

4.1. Đối với thuế tài sản và thuế TNCN.

Sau khi nộp tờ khai cho cơ quan thuế, nếu cơ sở thường trú có sai sót, sai sót Nếu cơ sở thường trú nhầm lẫn với số liệu kê khai (do cơ sở thường trú xác định hoặc do cơ quan thuế thông báo) thì cơ sở thường trú chịu trách nhiệm. Cơ quan thuế điều chỉnh, thực hiện như sau:
 • Nếu quá thời hạn, cơ sở thường trú có thể nộp, nộp tờ khai thay thế theo kỳ báo cáo quy định bằng tờ khai trước đã gửi cơ quan thuế. Tờ khai thay thế phải ghi rõ ngày, tháng, năm thay tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế;
 • Nếu quá thời hạn báo cáo theo quy định, cơ sở thường trú chỉ được sửa lại những thông tin không chính xác trên tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã có quyết định kiểm soát xác nhận hoàn thành việc nộp thuế thì các chi nhánh thương mại không được kê khai, điều chỉnh.

4. Kê khai điều chỉnh thuế nhà đất, thuế TNCN, thuế môn bài:

4.1. Đối với thuế tài sản và thuế TNCN.

 • Sau khi nộp tờ khai cho cơ quan thuế, nếu cơ sở thường trú có sai sót, sai sót Nếu cơ sở thường trú nhầm lẫn với số liệu kê khai (do cơ sở thường trú xác định hoặc do cơ quan thuế thông báo) thì cơ sở thường trú chịu trách nhiệm. Cơ quan thuế điều chỉnh, thực hiện như sau:
 • Nếu quá thời hạn, cơ sở thường trú có thể nộp, nộp tờ khai thay thế theo kỳ báo cáo quy định bằng tờ khai trước đã gửi cơ quan thuế. Tờ khai thay thế phải ghi rõ ngày, tháng, năm thay tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế;
 • Nếu quá thời hạn báo cáo theo quy định, cơ sở thường trú chỉ được sửa lại những thông tin không chính xác trên tờ khai đã nộp cho cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã có quyết định kiểm soát xác nhận hoàn thành việc nộp thuế thì các chi nhánh thương mại không được kê khai, điều chỉnh.

VAI TRÒ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ

Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế tài sản và các văn bản khác có liên quan, cơ quan quản lý thuế sản xuất và cơ sở kinh doanh thương mại do Cơ chế tự khai, tự nộp thuế tài sản, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài có trách nhiệm:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp. cơ sở thương mại hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của Luật thuế và cơ chế tự kê khai, tự đánh giá, xử phạt vi phạm hành chính.

2. Trường hợp sau khi bị yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế và xử phạt vi phạm hành chính mà ngành sản xuất, kinh doanh vẫn không nộp tờ khai thì cơ quan thuế ấn định số thuế tạm nộp theo quy định của Luật thuế nhà đất, Thuế thu nhập và thuế đặc biệt.
 • Sau thời hạn nộp thuế theo quy định, cơ quan thuế sẽ có văn bản nhắc cơ sở thường trú để nhắc nhở nộp thuế và tính tiền phạt chậm nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
3. Định kỳ hoặc đột xuất rà soát việc thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế nhà, đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Áp dụng các biện pháp bắt buộc thu thuế, truy thu tiền phạt đối với các công ty sản xuất, kinh doanh yêu cầu về mặt pháp lý.

5. Giữ bí mật thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh thí điểm theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa sau:

 • hướng dẫn kê khai và nộp thuế môn bài
 • hướng dẫn nộp lệ phí môn bài
 • luật thuế môn bài
 • luật thuế môn bài hiện hành
 • luật thuế môn bài mới nhất
 • Thuế phí môn bài
 • bậc lệ phí môn bài 2019
 • tờ khai lệ phí môn bài mới nhất
 • lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 3 năm 2019
 • lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 2
 • quy định về lệ phí môn bài
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh cá thể

No comments

Powered by Blogger.