Thuế môn bài 2021 và những vấn đề bắt buộc phải nắm rõ

Thuế môn bài 2021: mức nộp, thời hạn nộp và các trường hợp ngoại lệ 

Thuế môn bài là số tiền mà công ty, hộ gia đình, cá nhân phải nộp hàng năm hoặc khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc xuất bản hàng năm không lớn, nhưng nó là một yêu cầu bắt buộc, trừ trường hợp được miễn trừ.

Thue-mon-bai-2021-va-nhung-van-de-bat-buoc-phai-nam-ro

1. Mức thu thuế môn bài 

* Mức thu đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (công ty, hợp tác xã ...)

Căn cứ vào khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 139/2016 / NĐCP cũng như  Điều 1 Điều 4 Thông tư số 302 / 2016 / TTBTC là lệ phí môn bài đối với các tổ chức chuyên sản xuất và tiếp thị hàng hóa và dịch vụ như sau:

 1. Tổ chức có vốn đăng ký hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng Việt Nam tương đương với mức nộp thuế môn bài là 03 triệu đồng / năm 
 2. Tổ chức có vốn đăng ký hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống tương đương với mức nộp thuế môn bài là 02 triệu đồng / năm 
 3. Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa đểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế khác tương đương với mức nộp thuế môn bài là 1 triệu đồng / năm

- Mức thu lệ phí môn bài căn cứ dựa vào phần vốn cổ phần ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký KD hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc trong các HTX liên kết, vốn đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký thương mại, văn bản quyết định đầu tư hoặc đầu tư chính sách. 

- Đối với tổ chức thay đổi phần vốn góp hoặc phần vốn đầu tư thì căn cứ tính lệ phí môn bài là phần vốn góp hoặc phần vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài. 

- Trường hợp vốn cổ phần, vốn đầu tư ghi trong đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra đồng Việt Nam và làm căn cứ xác định lệ phí môn bài theo tỷ giá hối đoái. Giá mua tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng mà người nộp phí mở tài khoản nếu người nộp phí chuyển tiền vào ngân sách nhà nước.

Lưu ý: 

Các tổ chức không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh được thành lập và nhận mã số thuế, mã số thuế cũng như mã số công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với 6 tháng đầu năm nộp lệ phí môn bài cho cả năm. Nếu số thuế và mã số thuế cũng như mã số công ty được xác định và giao cho bạn trong vòng 6 tháng cuối năm, bạn sẽ phải trả 50% lệ phí môn bài hàng năm. 

Công ty vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sau khi hết thời hạn miễn giấy phép (năm thứ tư kể từ năm thành lập công ty): Nếu hủy bỏ trong thời gian đầu 6 tháng sau năm bạn nộp lệ phí môn bài năm, nếu chấm dứt trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50% lệ phí môn bài hàng năm. 

Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động phải có đơn xin ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 01 tháng 01 cho đến ngày đăng ký kinh doanh). Tháng mười hai. Ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài trong năm phải làm đơn xin ngừng sản xuất, kinh doanh. Trả lệ phí cấp giấy phép hàng năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ gia đinh, cá nhân:

 1. Trên 500 triệu đồng/năm mức thu tương ứng sẽ là 01 triệu đồng/năm
 2. Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm mức thu tương ứng sẽ là là 500.000 đồng/năm
 3. Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm mức thu tưng ứng sẽ là 300.000 đồng/năm

Trường hợp 1: Cá nhân, nhóm người, hộ gia đình (không bao gồm những người cho thuê tài sản) 

Là tổng thu nhập tính thuế thu nhập của năm trước liền kề của hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm cho thuê tài sản) địa điểm kinh doanh theo thông tư 92/2015 / TTBTC. 

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, ngừng sản xuất kinh doanh rồi hoạt động kinh doanh. 
Nếu không xác định được thu nhập của năm trước thì thu nhập làm căn cứ xác định mức thu lệ phí là thu nhập trong năm tài chính của cơ sở sản xuất, hoạt động thương mại có cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề thương mại theo quy định. được quy định tại thông tư 92/2015 / TTBTC.

Trường hợp 2: Người hoạt động cho thuê tài sản 

Là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động cho thuê tài sản trong năm tài chính. Nếu một người có nhiều hợp đồng cho thuê tại một địa điểm thì thu nhập được dùng làm căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa điểm đó, tổng thu nhập từ các hợp đồng cho thuê trong năm tính thuế.Trong trường hợp một cá nhân cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm thì thu nhập được sử dụng để xác định tỷ lệ tiền bản quyền cho từng địa điểm là tổng thu nhập từ việc cho thuê tài sản tại các địa điểm của công ty của năm tính thuế, ngay cả khi có nhiều hợp đồng cho thuê tại một địa điểm.

Trường hợp cho thuê nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài hàng năm theo số năm mà cá nhân, nhóm người, hộ gia đình quy định và nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân, nhóm người, hộ gia đình nộp thuế GTGT một lần, thuế thu nhập doanh nghiệp cho thuê nhiều năm thì chỉ phải nộp một lần lệ phí môn bài.

Lưu ý: 

Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người, cơ sở sản xuất, công ty (nếu không thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài) khi bắt đầu sản xuất, hoạt động trong 6 tháng đầu năm phải nộp các khoản phí tương ứng quanh năm, nếu hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm thì nộp 50% lệ phí môn bài cả năm.

Người nộp lệ phí môn bài hoạt động trong năm dương lịch phải có đơn xin ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan quản lý trực tiếp hoặc đăng ký kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) Không phải nộp lệ phí môn bài cho năm ngừng hoạt động, với điều kiện phải có đơn xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh nộp cho cơ quan thuế, phòng thương mại trước khi hết thời hạn nộp (Ngày 30 tháng 01 hàng năm) mà chưa nộp lệ phí môn bài trong năm thì xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp ngừng sản xuất, kinh doanh thương mại thì nộp lệ phí môn bài cho cả năm nếu không đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Tìm hiểu các loại thuế và phí khác: https://kiemtoancalico.com/thue-va-phi-khac

2. Thời hạn nộp Thuế môn bài 

Thời hạn nộp tiền thuế

Đối với công ty vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, mặt bằng kinh doanh) sau khi hết thời hạn miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập công ty) thời hạn nộp hồ sơ như sau:
 • Trường hợp hết thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 06 tháng đầu năm thì thời hạn nộp phí kết thúc vào ngày 30 tháng 7 của năm hết thời gian miễn. 
 • Trong tháng, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm liền kề với năm hết thời gian miễn.
Đối với doanh nghiệp gia đình và cá nhân đã ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và kinh doanh trở lại, thời hạn thanh toán như sau: 
 • Trường hợp hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 của năm.
 • Trường hợp hoạt động trong 6 tháng cuối năm: Chậm nhất đến ngày 30 tháng 1 của năm liền kề 

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020 / NĐCP, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài như sau: 
 • Giấy phép (trừ hộ kinh doanh thương mại) doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển nhượng từ trong nước cơ sở) hoặc đã thành lập thêm đơn vị trực thuộc, cơ sở thường trú hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện theo hồ sơ hoặc thời điểm bắt đầu hoạt động sản xuất và thương mại. 
Nếu có sự thay đổi về vốn trong năm thì người nộp phí phải nộp hồ sơ khai phí vào cuối năm. Ít nhất là ngày 30 tháng 1 của năm sau khi thông tin thay đổi xuất hiện. 
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí. Khi tính doanh thu, cơ quan thuế dựa vào các tài liệu thuế, cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế để làm cơ sở tính số phí. Các tài liệu phải được xuất trình và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa sau:

 • hướng dẫn kê khai và nộp thuế môn bài
 • hướng dẫn nộp lệ phí môn bài
 • luật thuế môn bài
 • luật thuế môn bài hiện hành
 • luật thuế môn bài mới nhất
 • Thuế phí môn bài
 • bậc lệ phí môn bài 2019
 • tờ khai lệ phí môn bài mới nhất
 • lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 3 năm 2019
 • lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 2
 • quy định về lệ phí môn bài
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh cá thể


No comments

Powered by Blogger.