Số: 20/VBHN-BTC - QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Quy định về Lệ phí môn bài trong VBHN số do Bộ tài chính ban hành

Nghị định số 139/2016 / NĐCP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi:
 • Nghị định số 22/2020 / NĐCP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định một loạt điều Nghị định số 139/2016 / NĐCP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định, sửa đổi, bổ sung về thuế môn bài, có hiệu lực từ ngày 22/2/2020.
 • Áp dụng theo luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Áp dụng luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành nghị định về lệ phí môn bài.
So-20-VBHN-BTC-QUY-DINH-VE-LE-PHI-MON-BAI

Điều 1. Phạm vi Nghị định

Nghị định này quy định đối tượng nộp lệ phí; Miễn lệ phí môn bài; mức thu và kê khai cũng như nộp lệ phí môn bài.

Điều 2. Đối tượng nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
 • Thành lập theo luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Là tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân.
 • Các tổ chức khác tham gia vào các hoạt động sản xuất và thương mại.
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân hoạt động sản xuất và thương mại.

Điều 3. Miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng năm có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; Không có nơi cố định theo hướng dẫn của BTC.
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân sản xuất muối.
 • Tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Bưu điện Văn hóa Cộng đồng; Các cơ quan báo chí (báo chí viết, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện và cơ sở thường trú) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã Nông nghiệp. [
 • Quỹ cho vay nhân dân; Chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, công ty tư nhân hoạt động trên địa bàn miền núi.
 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với: 
  • a) tổ chức mới thành lập (có mã số thuế mới, mã số công ty mới) 
  • b) hộ gia đình, thể nhân , những nhóm người lần đầu tiên tham gia vào các hoạt động sản xuất và thương mại. 
  • c) Trong thời gian được miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm người thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở thường trú thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm của công ty được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển ra khỏi hoạt động kinh doanh trong nước (theo Điều 16 của Đạo luật Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ) được miễn nộp tiền bản quyền trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký. 
  • a) Trường hợp công ty quy mô vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở thường trú trong thời gian được miễn lệ phí môn bài thì chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở thường trú được miễn lệ phí môn bài.
  • b) Doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn lệ phí môn bài. tại Điều 16 của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ) được thiết lập trước khi nghị định này có hiệu lực, thời hạn miễn quyền sử dụng giấy phép của chi nhánh, văn phòng đại diện và công ty. Các địa điểm được tính từ ngày quy định này có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời hạn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nộp lệ phí môn bài.
  • c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh Trước khi quy định này có hiệu lực, lệ phí môn bài được miễn theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Điều 4. Thu lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức chuyên sản xuất và tiếp thị hàng hoá, dịch vụ như sau:

 • Tổ chức có vốn xã hội hoá hoặc vốn đầu tư trên 10.000 triệu đồng: 3.000.000 đồng / năm ;
 • Tổ chức có vốn xã hội hóa hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng / năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm thương mại, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh doanh khác: 1.000.000 đồng / năm ;
Mức thu lệ phí môn bài đối với các tổ chức có tên tại điểm a và b khoản này căn cứ vào vốn cổ phần ghi trong giấy chứng nhận đăng ký thương mại; Nếu không có vốn cổ phần thì lấy vốn đầu tư ghi trên giấy chứng nhận đầu tư.

2. Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, sản xuất dịch vụ, hàng hóa là:

 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng / năm: 1.000.000 đồng / hậu môn;
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có thu nhập trên 300 triệu đồng / năm: 500.000 đồng / năm;
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có doanh thu từ 100 đến 300 triệu đồng / năm: 300.000 đồng / năm
 • Căn cứ thu nhập để xác định mức thu đối với cá nhân, nhóm người, hộ gia đình theo quy định thuế môn bài theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

3. Công ty nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

Công ty nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sau khi hết thời hạn miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập công ty) nếu kết thúc trong vòng 6 tháng đầu năm, bạn phải nộp lệ phí môn bài hàng năm, nếu kết thúc trong vòng 6 tháng cuối năm thì nộp 50% lệ phí môn bài hàng năm.

Cá nhân, nhóm người, cơ sở sản xuất, công ty ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm phải nộp đủ lệ phí môn bài hàng năm, 6 tháng cuối năm nộp 50%. 

4.Trường hợp tổ chức có tên tại điểm a, b câu 1 Điều này thay đổi cổ phần, vốn đầu tư thì căn cứ thu lệ phí môn bài là phần vốn cổ phần, vốn đầu tư từ năm trước năm trước năm trước.

Cách tính lệ phí môn bài Lệ phí môn bài theo giá mua của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng mà đối tượng nộp lệ phí mở tài khoản khi đối tượng nộp lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước.

5. Đối tượng đang hoạt động phải có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch mà không phải nộp lệ phí môn bài cho năm ngừng hoạt động thương mại với các điều kiện sau: Văn bản đề nghị tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trước thời hạn nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/1 mỗi năm).

Trong trường hợp ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đủ điều kiện trên thì lệ phí môn bài cả năm đã thanh toán.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa sau:

 • hướng dẫn kê khai và nộp thuế môn bài
 • hướng dẫn nộp lệ phí môn bài
 • luật thuế môn bài
 • luật thuế môn bài hiện hành
 • luật thuế môn bài mới nhất
 • Thuế phí môn bài
 • bậc lệ phí môn bài 2019
 • tờ khai lệ phí môn bài mới nhất
 • lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 3 năm 2019
 • lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài 2019
 • lệ phí môn bài bậc 2
 • quy định về lệ phí môn bài
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh
 • lệ phí môn bài hộ kinh doanh cá thể

No comments

Powered by Blogger.