Mức phạt nộp thuế môn bài mới nhất 2021

Mức phạt nộp thuế môn bài mới nhất 2019

Dưới đây là những hướng dẫn về thời hạn nộp thuế môn bài, mức phạt chậm nộp thuế môn bài mới nhất giúp kế toán tham khảo và thực hiện nộp thuế cho đúng thời hạn để tránh bị cơ quan thuế phạt nhé! 

Có thể bạn quan tâm: https://kiemtoancalico.com/thoi-han-nop-thue-mon-bai-va-muc-phat-nop-cham.html

1.Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập là khi nào?

Nếu bạn là một doanh nghiệp mới thành lập thì việc nộp thuế môn bài có nhiều vấn đề cần phải gấp rút làm nhanh vì nếu chậm nộp bạn sẽ bị cơ quan thuế phạt đó nhé!

Nếu bạn là một doanh nghiệp mới thành lập và đã có hoạt động sản xuất thì hạn chót nộp thuế môn bài chính là ngày cuối cùng của tháng mà bạn được cấp giấy phép kinh doanh. “Nhưng điều này chỉ đúng trên lí thuyết thôi”. Thực tế, với những doanh nghiệp mới thành lập thì điều đúng và chính xác nhất là ở trường hợp dưới đây!

Nếu doanh nghiệp bạn chưa đi vào hoạt động sản xuất thì hạn chót nộp thuế môn bài là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận giấy phép đăng kí kinh doanh.

Hạn nộp thuế môn bài 2019 cho doanh nghiệp đã đi vào hoạt động

Với doanh nghiệp đã hoạt động thì việc nộp thuế môn bài trở nên dể hơn và không có gì khó khăn về thời gian cả. Nhưng cũng cần phải lưu ý nhé!

Nếu doanh nghiệp không có sự thay đổi vốn điều lệ hay không mở rộng hoặc thu hẹp chi nhánh thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài. Lúc này, doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền lệ phí chậm nhất là ngày 31/01/2019.

 Nếu doanh nghiệp trong năm hoạt động có sự thay đổi trong vốn điều lệ hay thay đổi số lượng chi nhánh trong công ty thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 của năm thay đổi cũng như hạn chót nộp tiền lệ phí môn bài là vào ngày 31/01.

2. Một số điều cần lưu ý

Với doanh nghiệp mới thành lập và đã hoạt động: Hạn chót là ngày cuối của tháng bắt đầu hoạt động.

Với doanh nghiệp thành lập mà chưa hoạt động: Hạn chót là 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động mà không có thay đổi vốn điều lệ: Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài và không phải nộp tờ khai thuế.

Doanh nghiệp hoạt động có sự thay đổi vốn điều lệ: Hạn chót nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế vào ngày 31/12 trong năm thay đổi vốn điều lệ. 

Muc phat nop thue mon bai moi nhat 2019


3. Mức phạt chậm nộp thuế môn bài là bao nhiêu?

Nếu bạn chậm nộp thuế môn bài thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Điều này đã được quy định rõ trong

Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC mới nhất hiện nay. Có 2 mức phạt

Một là phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài.

Hai là nộp chậm tiền lệ phí môn bài.

Tùy vào bạn bị trúng phải trường hợp nào thì bạn nộp phạt theo trường hợp đó. Và điều không may mắn nhất là “rất có thể bạn phải nộp cả 2 loại thuế này”.

Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài

Nếu bạn chậm nộp thuế môn bài, ở đây là tờ khai thuế, thì có 5 trường hợp sau đây. Mình rất hi vọng là bạn có thể phát hiện ra mình bị phát ở mức cảnh cáo để kịp bổ sung tránh khỏi bị phát tiền nhé!

Muc phat nop thue mon bai moi nhat 2019


Lưu ý: Số ngày chậm nộp được tính từ ngày hết hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài.

Tham khảo thêm Thông tư 166/2013/TT-BTC để hiểu rõ về điều này nhé!

Ví dụ: Doanh nghiệp bạn thành lập vào ngày 14/02/2019. Vậy sau 30 ngày kể từ ngày nhận giấy phép đăng kí kinh doanh bạn phải nộp tờ khai lệ phí môn bài (ở đây là ngày 16/03/2019). Trong trường hợp doanh nghiệp bạn quên mất không nộp và đến tận ngày 26/03/2019 mới nộp thì doanh nghiệp bạn bị trể 10 ngày. Và mức phạt của bạn có thể là từ 400.000 – 1.000.000 VNĐ.

Mức phạt nộp chậm Tiền Lệ phí môn bài

Tiền lệ phí môn bài này đơn giản lắm. Cái này bạn dùng công thức là tính ra thôi!!!

Công thức: Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp X 0.03% X Số ngày chậm nộp

Ví dụ: Doanh nghiệp bạn nộp tiền lệ phí môn bài là 3.000.000 VNĐ, hạn nộp là ngày 31/01. Nhưng vì quên nên đến tận ngày 10/02 mới nộp thì số tiền phạt như sau:

Số tiền phạt nộp chậm = (3.000.000 x 0,03% x 10) = 9.000 VNĐ.

Vậy bạn phải nộp phạt 9.000 VNĐ cho tiền nộp chậm thôi nhé!

Các bài viết liên quan:


No comments

Powered by Blogger.